نویسنده = مسعود باقرزاده کریمی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ریسک های زیست محیطی تالاب های پلدختر بر اساس مدل EFMEA

دوره 4، شماره 65، پاییز 1398، صفحه 27-36

مهدی مهدی نسب؛ مسعود باقرزاده کریمی