دوره و شماره: دوره 4، شماره 64، تابستان 1398 
1. بررسی غنا، تنوع گونه ای و ساختاری پارک شهری قلمستان اصفهان

صفحه 1-10

مرجان امیدی؛ حمیدرضا ریاحی؛ علی جعفری


3. ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA ) طرح پرورش ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در آب استخرهای لب شور استان بوشهر

صفحه 19-32

آرش حق شناس؛ مسعود حاتمی منش؛ محسن میرزائی؛ مهرداد میر سنجری؛ رضا خشنود


6. بررسی صفات رویشی گونه‌های سوزنی‌برگ تحت آبیاری با پلیمر جاذب رطوبت در پارک جنگلی ساوه

صفحه 59-72

غلامرضا گودرزی؛ فاطمه احمدلو؛ علی فرمهینی فراهانی؛ ضیاء آزدو