تعداد مقالات: 54
26. تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی منحنی آلودگی محیط زیست کوزنتس در ایران طی دوره 1365 تا 1395

دوره 3، شماره 59، بهار 1397، صفحه 29-46

محمدرضا ناهیدی امیرخیز؛ علی سلمانپور زنوز؛ سیامک شکوهی فرد


27. جایگاه خدمات اکوسیستم در برنامه ریزی کاربری زمین

دوره 3، شماره 60، تابستان 1397، صفحه 29-48

سلیمه عبادی قاجاری


29. مدیریت ریسک های ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی پروژه احداث ساختمان بانک آینده

دوره 3، شماره 62، زمستان 1397، صفحه 35-48

علیرضا فیضی؛ سید علی جوزی؛ سحر رضایان


33. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد HSE کارکنان در شرکت داروسازی مهردارو

دوره 4، شماره 64، تابستان 1398، صفحه 33-40

اعظم وفایی نژاد؛ مهناز میرزاابراهیم طهرانی


39. بررسی فونستیک گونه های ماهیان سد سیمره استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1397

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فاطمه ذکریاپور؛ محمد ناصحی؛ امیرمحمد علمی


40. تأملی بر سبزگرایی در سازمان: واکاوی نقش رهبری تحول گرا مبتنی بر محیط زیست و رهبری معنوی در ایجاد رفتارهای زیست محیطی در سازمان

دوره 4، شماره 65، پاییز 1398، صفحه 31-40

محمد کشاورز؛ حسین دامغانیان؛ سید عباس ابراهیمی؛ عباسعلی رستگار


46. بررسی اثرات محیط‌زیستی نمک‌پاشی معابر شهری (مطالعه موردی شهر کرج)

دوره 3، شماره 60، تابستان 1397، صفحه 59-72

سیدحسن موسوی؛ سمیه حیدری


47. بررسی نقش مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 62، زمستان 1397، صفحه 59-70

سیاوش رضائیان؛ سید علی جوزی؛ سعید ملماسی