موضوعات = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تأثیر سبک زندگی خانوارهای شهری در بحران انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1397

زهره فنی؛ مصطفی شمسایی


2. بررسی نقش مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 62، زمستان 1397، صفحه 59-70

سیاوش رضائیان؛ سید علی جوزی؛ سعید ملماسی