موضوعات = آموزش محیط زیست
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثرات محیط‌زیستی نمک‌پاشی معابر شهری (مطالعه موردی شهر کرج)

دوره 3، شماره 60، تابستان 1397، صفحه 59-72

سیدحسن موسوی؛ سمیه حیدری


3. تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی منحنی آلودگی محیط زیست کوزنتس در ایران طی دوره 1365 تا 1395

دوره 3، شماره 59، بهار 1397، صفحه 29-46

محمدرضا ناهیدی امیرخیز؛ علی سلمانپور زنوز؛ سیامک شکوهی فرد