کلیدواژه‌ها = مراکز بهداشتی درمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمی وکیفی پسماند مراکز بهداشتی و درمانی جنوب تهران

دوره 4، شماره 63، بهار 1398، صفحه 1-10

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان