کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فونستیک گونه های ماهیان سد سیمره استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1397

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فاطمه ذکریاپور؛ محمد ناصحی؛ امیرمحمد علمی


2. بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر عملکرد صادرات خاویار ایران

دوره 4، شماره 66، زمستان 1398، صفحه 45-57

محمد ابراهیمی نژاد


3. سنجش تأثیر نفوذ اینترنت بر مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران

دوره 4، شماره 66، زمستان 1398، صفحه 17-30

ابوالقاسم گل‌خندان؛ سمیه صحرائی


5. بررسی فونستیک گونه های ماهیان سد سیمره استان ایلام

دوره 3، شماره 59، بهار 1397، صفحه 19-28

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فاطمه ذکریاپور؛ محمد ناصحی؛ امیرمحمد علمی