نویسنده = شکری، خداکرم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر معدن مس بوانات بر محیط زیست منطقه

دوره 5، شماره 67، بهار 1399، صفحه 61-72

خداکرم شکری؛ مجید شبان