نویسنده = سیده معصومه زمانی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر طبیعت و موجودات زنده

دوره 4، شماره 66، زمستان 1398، صفحه 58-64

محمد ابراهیم فراشیانی؛ مرضیه علینژاد؛ سیده معصومه زمانی