نویسنده = صحرائی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. سنجش تأثیر نفوذ اینترنت بر مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران

دوره 4، شماره 66، زمستان 1398، صفحه 17-30

ابوالقاسم گل‌خندان؛ سمیه صحرائی