نویسنده = مصطفایی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. روش های کاهش تولید اکسیدهای نیتروژن در محفظه احتراق

دوره 3، شماره 61، پاییز 1397، صفحه 11-24

سمانه کمیلی؛ عبدالله مصطفایی؛ مرتضی جلالی لیچایی