نویسنده = مهناز میرزاابراهیم طهرانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد HSE کارکنان در شرکت داروسازی مهردارو

دوره 4، شماره 64، تابستان 1398، صفحه 33-40

اعظم وفایی نژاد؛ مهناز میرزاابراهیم طهرانی