نویسنده = رضایان، سحر
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت ریسک های ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی پروژه احداث ساختمان بانک آینده

دوره 3، شماره 62، زمستان 1397، صفحه 35-48

علیرضا فیضی؛ سید علی جوزی؛ سحر رضایان