نویسنده = کارگر، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی آلاینده های هوا (CO، O3 و PM10) و پارامترهای هواشناسی: مطالعه موردی شهرستان بیرجند

دوره 4، شماره 63، بهار 1398، صفحه 64-75

راضیه فرهادی؛ مهدی کارگر؛ قاسم ذوالفقاری