نویسنده = سید علی جوزی
تعداد مقالات: 4
1. مدیریت ریسک های ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی پروژه احداث ساختمان بانک آینده

دوره 3، شماره 62، زمستان 1397، صفحه 35-48

علیرضا فیضی؛ سید علی جوزی؛ سحر رضایان


2. بررسی نقش مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 62، زمستان 1397، صفحه 59-70

سیاوش رضائیان؛ سید علی جوزی؛ سعید ملماسی